خانه / دسته‌بندی نشده / برترین های جشنواره پژوهش خراسان شمالی معرفی شدند

برترین های جشنواره پژوهش خراسان شمالی معرفی شدندبه گزارش ایرنا این آیین در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد.

پژوهشگران برگزیده دانشگاهی:

1-دکتر ملیحه صمدی کاظمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2- دکتر محمد حاتمی مجتمع آموزش عالی فنی اسفراین

3-دکتر علی محمدزاده ابراهیمی دانشگاه بجنورد

4-دکتر ملیحه اختری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

5-دکتر کاوه حجت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پژوهشگران برگزیده در بخش فناوری:

1-مجید اجلالی شرکت آراد لیان فرآور آریا

2-دکتر محمد امین یونسی هروی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

3-رامین یزدان پرست شرکت راستین تجهیز بیژن یورد

پژوهشگران برگزیده دانشجویی:

1-محمدجهان بانی از دانشگاه اموزشی عالی اسفراین

2-سید حسن طیبی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

3-سیده فرناز اتحاد از دانشگاه علوم قرآنی بجنورد

4-مرتضی بهنام فر از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

5-محمدرضا خلیلی زیدانلو از دانشگاه آزاد بجنورد

6-فاطمه نقی نصب از دانشگاه آزاد بجنورد

پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی:

1-مهدی بخش آبادی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

2-جلیل علوی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

3-کوروش ارزمانی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پژوهشگران برتر دانش آموزی:

1-سارا خسرو پناه

2-نگار ارحامی

پژوهشگران برتر طرح شتاب

1-مصطفی قدوسی

2-پویان شکوری

3-عرفان پیرزاده

4-گلی قدیمی

5-مرتضی بهنام فر

6-سحر ایزانلو

غرفه های برتر دانشگاهی:

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2-دانشگاه بجنورد

3-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

غرفه های برتر دستگاه های اجرایی:

1-دفتر تحقیقات و پژوهش نیروی انتظامی خراسان شمالی

2-شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی

3-پارک علم و فناوری خراسان شمالی

غرفه های برتر واحدهای فناور:

1-شرکت پارس نگین به مدیریت نقدعلی علوی فر

2-شرکت شهریاران علوم و فنون به مدیریت سید سعید سیدی کلاته

3-شرکت پروفا به مدیریت محمد اکبرپور
تندیس و لوح سپاس غرفه برتر از دیدگاه بازدیدکنندگان نمایشگاه پژوهش خراسان شمالی نیز به غرفه دانشگاه پیام نور استان اختصاص یافت.
7185/ 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید