خانه / اخبار روز / تسهیلات ویژه دانشگاه تربیت مدرس به رتبه‌های برتر رشته علوم پزشکی

تسهیلات ویژه دانشگاه تربیت مدرس به رتبه‌های برتر رشته علوم پزشکی

به گزارش ایسنا، دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۴۰۰ برای رتبه نخست آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی (رتبه کل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی و مصاحبه)، پانزده میلیون تومان به عنوان هدیه در نظر گرفته است به شرط اینکه پذیرش دانشجو حداقل در سه دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش شده باشد. در واقع یک سوم مبلغ هدیه تا پایان نیم سال دوم تحصیلی و الباقی در نیم سال های بعدی و براساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت می شود.

همچنین برای حمایت از رساله تمامی دانشجویان دوره روزانه بر حسب رشته تحصیلی از مبلغ سه و نیم تا ۱۰ میلیون تومان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده است و به دانشجویان دارای رتبه های برتر دوره روزانه در آزمون ورودی مرکز سنجش آموزش پزشکی در رشته هایی که حداقل سه دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند( اعتبار ویژه پژوهشی )گرانت( علاوه بر اعتبار پژوهشی رساله ) تعلق می گیرد. همچنین دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری (رتبه کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه) مبلغ سه و نیم میلیون تومان گرانت اختصاص می یابد.

دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی (رتبه کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه) دو نیم میلیون تومان گرانت و دانشجویان رتبه سوم نیز دو میلیون تومان گرانت می گیرند.

دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان رتبه اول در رشته هایی که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند، مبلغ هفت میلیون تومان وام قرضالحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداخت می کند. همچنین به رتبه های ۱ تا ۵ آزمون سراسری مقطع دکتری دوره روزانه، طبق ضوابط امتیاز بیشتری برای سکونت در خوابگاه مجردی از نیم سال دوم داده می شود.

به کلیه دانشجویان دوره های روزانه، براساس تبصره ۶ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، در صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت مدرسی، گواهی صلاحیت مدرسی اعطا خواهد شد.

همچنین دانشگاه تربیت مدرس تمهیدات لازم را به منظور استفاده دانشجویان دوره های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از کشور (بورس کوتاه مدت) با توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راستا نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد. ضمن اینکه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با امکانات و تعرفه مصوب دانشگاه تعیین و پرداخت خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه، واگذاری خوابگاه صرفا به صورت مجردی فقط به دانشجویان روزانه به طور تدریجی در طول نیم سال های اول و دوم خواهد بود و مدت سکونت حداکثر تا پایان نیم سال هشتم در مقطع دکتری با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیم سال باشد و دانشگاه امکان تامین خوابگاه برای دوره های مازاد، دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه را ندارد.

دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد؛ فاقد خوابگاه متأهلی است و متقاضیان واجد شرایط کمک ودیعه مسکن براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجاز به درخواست وام مذکور  است.

همچنین به همه دانشجویان روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی وعده ناهار بر اساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رفاه و قیمت های مصوب این صندوق، در روزهای غیرتعطیل از شنبه تا چهارشنبه ارائه می شود. بر این اساس صرفا به دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه های دانشگاه عالاوه بر وعده ناهار، وعده صبحانه و شام نیز طبق قیمت های مصوب صندوق رفاه داده خواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده که هر سال در تابستان در بازه زمانی اول مرداد تا ۲۰ شهریور امکان ارائه وعده های غذایی را ندارد و پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

داوطلبان دوره مازاد ضروری است قبل از انتخاب رشته برای آگاهی از میزان شهریه به پورتال معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کنند و این شهریه صرفا بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نیست.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید