خانه / دسته‌بندی نشده / حمایت از اجرای 81 پروژه علمی در حوزه‌های مختلف

حمایت از اجرای 81 پروژه علمی در حوزه‌های مختلفبه گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از محققان و پژوهشگران کشور برای انجام پروژه های علمی را باید فرصتی برای پیشرفت کشور دانست پیشرفتی که مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه است. پژوهشگران و فناوران توسعه علمی کشور را باعث می شوند بنابراین ساماندهی مناسب برای تولید علم و فناوری، هم افزایی علم و تولید ثروت و آماده سازی بستر اجرایی آن در راستای سوق دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز و اولویت کشور را مورد حمایت قرار می دهد. این پروژه ها نخست در کارگروه های مختلف تایید شده و برای تصویب نهایی به کمیته تخصصی ارسال می شوند.
بر این اساس در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق حمایت از 81 پروژه پژوهشی تصویب شد . این پروژه ها شامل 62 پروژه پژوهشی و 19 پروژه پسا دکتری است که حوزه های مختلف علمی همچون پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی،میان گروهی، مدیریت، معارف و محیط زیست را شامل می شود که بر اساس نیاز و اولویت های کشور مورد حمایت قرار می گیرند. بیشترین مصوبات آخرین جلسه کمیته تخصصی به 3کارگروه کشاورزی، فنی و مهندسی و علوم زیستی اختصاص دارد.
همچنین از جمله دستاورد این پروژه های مصوب می توان به تعهد به چاپ 58 مقاله ISI در سطحQ1 ، یک مقاله ISI در سطحQ2 ،بیست و سه مقاله ISI ، یازده مقاله ISC ، بیست و سه مقاله JCR ، سیزده مقاله علمی پژوهشی، یک مورد نرم افزار، پنج مورد ثبت اختراع، شش مورد ساخت نمونه محصول، شش مورد دانش فنی، سه مورد تالیف کتاب، یک مورد سمینار مردمی و یک مورد کلکسیون اشاره کرد. علاوه بر تصویب موارد فوق طرح های ارسالی در فراخوان گرنت آغاز نیز در این جلسه مطرح و با 12گرنت آغاز موافقت اصولی شد.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دارای 13 کارگروه تخصصی با موضوع های مختلف است که طرح های ارائه شده از سوی محققان و پژوهشگران را مورد بررسی قرار می دهد و با تصویب هریک از طرح ها، میزان حمایت مادی و معنوی آن طرح، از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مشخص می شود.
صندوق در راستای توسعه علم و فناوری در کشور با بررسی طرح ها در کارگروه های مختلف، کرسی های پژوهشی ملی و بین المللی و نیز گرنت پژوهشی ( پژوهانه) ملی و بین المللی اعطاء می کند.

علمی**1023**
تنظیم:بوالقاسم تیموری**انتشار: محتشمی پورانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید