خانه / دسته‌بندی نشده / شناسایی 3 گونه قارچ رشته ای جدید بومی با ویژگی مقاومت به شوری

شناسایی 3 گونه قارچ رشته ای جدید بومی با ویژگی مقاومت به شوریبه گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این خصوص گفت: افزایش شوری منابع آبی و خشکسالی از آثار تغییرات اقلیمی در سطح جهانی هستند. این تغییرات اکولوژیک و فعالیت انسانی در دهه اخیر سبب افزایش قابل توجه میزان نمک و خشکی دریاچه های کشور، از جمله دریاچه های ارومیه و مهارلو شده است.
وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی های بلندمدت اقلیمی، یک روند خشکسالی و کم آبی در سطح گسترده ای از غرب و جنوب آسیا پیش بینی شده است.
فاضلی افزود: به همین منظور، شاید در آینده نیازمند انواعی از محصولات کشاورزی باشیم که با روش های بیوتکنولوژی توانایی رشد در شرایط کم آبی و شوری را داشته باشند.
وی گفت: انواعی از میکروارگانیسم ها با روابط متقابلی که با برخی گیاهان دارند سبب ایجاد یا افزایش توانایی رشد آن گیاهان در شرایط شوری و کم آبی می شوند، بنابراین می توانند با استفاده از ابزارهای مختلف زیست فناوری جهت تولید محصولات کشاورزی مقاوم به خشکسالی و شوری مورد استفاده قرار گیرند.
فاضلی افزود: گروه بسیار مهمی از این نوع میکروارگانیسم ها، قارچ های رشته ای هستند. بسیاری از قارچ های رشته ای مقاومت بالایی به کم آبی داشته و برخی از آنها نیز شرایط شوری را به خوبی تحمل می کنند.
رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ادامه داد که گروه هایی از قارچ های رشته ای روابط انتخابی با برخی گیاهان شورپسند نیز دارند و شواهد حاکی از آن است که این نوع قارچ ها در ایجاد یا افزایش توانایی تحمل شوری و کم آبی گیاهان نقش دارند.
وی اظهار کرد: با توجه به این شرایط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مطالعات گسترده ای را در اکوسیستم های شور ایران انجام داده اند که قسمتی از نتایج این مطالعات معرفی سه گونه جدید قارچ رشته ای از جنس Neocamarosporium می باشد که از دریاچه های شور ارومیه، مهارلو و اینچه برون جدا سازی شده و اخیرا در مجلات علمی معتبر منتشر شده است.
فاضلی ادامه داد که گونه های معرفی شده شامل: Neocamarosporium jorjanensis ، Neocamarosporium persepolisi، و Neocamarosporium solicola می باشند که همگی از دریاچه های شور جداسازی شده و مطالعات اکولوژی انجام شده در مرکز نشان می دهد که این قارچ ها ارتباط مشخصی با گیاهان شورپسند نیز دارند.
وی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع آوری و نگهداری و معرفی نمونه ها و ذخایر زیستی کشور اظهار کرد: نتایج مطالعات تنوع زیستی انجام شده در دریاچه های شور ارومیه، مهارلو و اینچه برون نشان دهنده اهمیت انجام این نوع پژوهش ها و البته حرکت مرکز در جهت ذخیره سازی و معرفی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور است.
قارچ های بومی فوق الذکر در بانک میکروارگانیسمها، یکی از کلکسیون های زیستی چهارگانه مرکز با شماره های دسترسی IBRC-M 30134، IBRC-M 30264، IBRC-M 30243، IBRC-M 30263، IBRC-M 30177، و IBRC-M 30257 نگهداری شده و قابل ارائه به کلیه محققان، دانشجویان و دانشمندان می باشند.
علمی (1) ** 1201 **
تنظیم کننده: عبدالکریم جبارپور*انتشار: محتشمی پورانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید