خانه / دسته‌بندی نشده / هیچ خسارات محیط زیستی به حساب های شخصی مسئولان واریز نشده است

هیچ خسارات محیط زیستی به حساب های شخصی مسئولان واریز نشده استبه گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، طبق قانون ‘نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی’ مصوب ١٣٨٤/١١/١٢ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ١٣٨٤/١١/١٨ شورای محترم نگهبان، به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در اعتبارات هزینه‌ای برای سازمان یاد شده پیش بینی می شود، مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف، خسارت، دیه و کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت می کنند، اختصاص دهد.
همچنین بر اساس بند ت دستورالعمل قانون فوق الذکر مصوب هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٦/١/٢٢ ‘کاشف کسی است که نگهداری، حمل و نقل، ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف می‌نماید و به مأموران سازمان در واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌کند و زیر صورتجلسه مربوط را امضاء می‌نماید.’
بنابراین واریز ضرر و زیان وارد شده به آبزیان در استان لرستان به حساب 1005 که یک حساب دولتی است منافاتی با قانون ندارد.
لازم به ذکر است، حساب های 1001 و 1005 هر دو حساب دولتی و متعلق به خزانه دولت است و هیچ کدام از این حساب ها، حساب شخصی کارکنان محیط زیست نیست. ضمن آنکه حدود چهار سال گذشته در استان لرستان هیچ گونه حق الکشفی پرداخت نشده و مدیر استان نیز در این گونه موضوعات پیشنهادی مبنی بر پرداخت حق الکشف نداشته است.
سازمان محیط زیست همچنین خواستار این شد که رسانه ها از درج مطالب کذب که باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد تفرقه میان مسئولان و مردم در کشور می شود، خودداری کنند.
علمی**1834**1440
تنظیم: ناهید شفیعی **انتشار:گلشنانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید