خانه / وبلاگ / وضعیت بودجه‌ای خراسان جنوبی چگونه است؟

وضعیت بودجه‌ای خراسان جنوبی چگونه است؟

مجید پورعیسی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای استانی اظهار کرد: این اعتبارات در قانون سال جاری 2,805,147 میلیون ریال بوده و اعتبارات ابلاغی 2,720,993 میلیون ریال و در لایحه 3,224,430 میلیون ریال بوده که نسبت به ابلاغ 18.5 درصد رشد داشته است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در بخش قانون 98، 1,002,615 میلیون ریال، اعتبارات ابلاغی سال جاری:  872,275 ریال و لایحه سال 99،  1,477,496 میلیون ریال است که نسبت به ابلاغ 69.4 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، در قانون،: 1,152,420 میلیون ریال، در ابلاغی98، 1,002,605 میلیون ریال و در لایحه سال99،  586,473 ریال بوده که 41.5 درصد رشد منفی داشته است.

پورعیسی تصریح کرد: اعتبارات طرح توسعه و تکمیل راه‌های روستایی در لایحه99:  94,502 ریال است که رشد 100 درصدی داشته و اعتبارات موضوع 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده، در قانون،  331,360 ریال، اعتبارات ابلاغی 288,283 ریال و اعتبارات لایحه99،  446,981 ریال است که رشد 55 درصدی داشته است.

وی با اشاره به اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، افزود: اعتبارات استانی موضوع ردیف جزء 14، در بخش قانون98، 2,406,000 میلیون ریال، در بخش ابلاغی98:  2,406,000 میلیون ریال و در بخش لایحه 1,727,790 میلیون ریال است که 28.2 درصد رشد منفی داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات ملی و استانی ویژه موضوع ردیف جزء 14 نیز در بخش قانون98، 1,031,000 میلیون ریال، در بخش ابلاغی 1,031,000 میلیون ریال و در بخش لایحه 1,726,575 ریال درنظرگرفته شده که 67.5 درصد رشد داشته است.

پورعیسی با بیان اینکه به طور کلی در سرجمع اعتبارات متوازن دارای رشد مثبت است، افزود: درآمدهای عمومی در بخش قانون سال جاری میزان بودجه 4,088,066 میلون ریال، در بخش ابلاغی 4,088,066 میلیون ریال و در بخش لایحه 4,727,349 میلیون ریال بوده که 15.6 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: در بخش درآمدهای اختصاصی نیز در بخش قانون سال جاری بودجه 136,804 ریال، در بخش ابلاغی 136,804 ریال و در بخش لایحه 101,283 ریال بوده است که رشد منفی 26 درصدی داشته است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید