خانه / دسته‌بندی نشده / پژوهش سیری مطمئن به سوی برتری- فاطمه عزیزآبادی فراهانی*

پژوهش سیری مطمئن به سوی برتری- فاطمه عزیزآبادی فراهانی*چنانکه امروزه بسیاری کشورهای پیشرفته در قالب آینده پژوهی و به اتکای ظرفیت های علمی و آموزشی آینده های مطلوب خود را به تصویر کشیده و برای آن سرمایه گذاری می کنند.
مقام معظم رهبری نیز پیشرفت کشور را نیازمند حرکت علمی بسیار قوی دانسته و بر این نکته تاکید دارند که علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است. ایشان نوآوری علمی مورد نظر در فرهنگ معارف اسلامی را که از آن به اجتهاد یاد می شود، مشروط به دو عامل مهم «قدرت و جرات علمی» دانسته و بر تلاش پژوهشی و تولید علمی جهت جلوگیری از آنارشیسم علمی و مهملگویی توصیه می نمایند.
متاسفانه تاکنون ابتناء فعالیت های دانشگاهی صرفا بر آموزش بوده و بر همین اساس هم محتوای آموزشی دانشگاه ها حاصل تقلید علمی و عمدتا معرف تولیدات علمی و دستاوردهای علمی و پژوهشی وارداتی بوده است. تغییر این وضعیت به منظور حل چالش های اساسی و تامین نیازهای راهبردی کشور جز با غلبه بر رویکرد پژوهشی در فعالیت های علمی و توسعه فرهنگ پژوهش در میان دستگاه ها و نهادهای مختلف ممکن نخواهد بود و البته در این مسیر، مساله محوری و کاربردی کردن پژوهش های علمی ضروری و حیاتی است.
بالطبع نقش شورآفرین اعضای هیات علمی دانشگاه ها در تهییج و ترغیب دانشجویان همراه با تحقق سیاست های کلان و راهبردی نظام آموزش عالی کشور در تجاری سازی نظریات جدید و ایده های نواورانه برای حدوث رویدادهای علمی و پژوهشی، اثربخش و بی بدیل خواهد بود.
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با اتکاء به ظرفیت های علمی و فرصت های پژوهشی خود همواره پژوهش های مساله محور و کاربردی را به عنوان مزیتی رقابتی در مجموعه فعالیت های آموزشی و رسالت علمی مورد توجه قرار داده و رویکرد ارزش آفرینی هر چه بیشتر در تکمیل زنجیره تولید دانش، افزایش ثروت و پیشرفت همه جانبه را با تمرکز بر زمینه های برتری پژوهشی و هدف گذاری بر مبنای نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلان دانشگاه آزاد اسلامی دنبال می نماید.
امید است هفته پژوهش، فرصتی مناسب، شوق آفرین و هدفمند برای اهل دانایی و دلاوران عرصه عمل در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور باشد.

*معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید