خانه / دسته‌بندی نشده / 61 کرسی پژوهشی به محققان و استادان کشور واگذار شده است

61 کرسی پژوهشی به محققان و استادان کشور واگذار شده استبه گزارش ایرنا نصرت الله ضرغام روز سه شنبه در نشست پرسش و پاسخ اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش های خراسان شمالی اظهار کرد: در راستای حمایت از علم، تحقیق و پژوهش، محققان این رشته ها را شناسایی و علاوه بر حمایت های معنوی در مدت 10 سال هر سال 500 تا 600 میلیون ریال به آنها کمک خواهد شد.
وی گفت: در صورت تشکیل تیم های جداگانه تحقیقی از این تیم ها هم حمایت مالی خواهد شد.
ضرغام اظهارکرد: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(بنیاد ملی علم ایران) در سال 82 با تصویب اساسنامه آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است.
وی هدف از تاسیس صندوق، شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای گسترش مرزهای علم و فناوری و بهره مند شدن مردم از نتایج آن ها، از طریق ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران عنوان کرد.
وی اظهار کرد: هم اکنون بیش از 70 درصد محققان و استادان ایرانی با این صندوق در ارتباط هستند.
وی ماموریت این صندوق را مدیریت، توانمندسازی و حمایت از تحقیقات به منظور تولید دانش و فناوری راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با اتکا به مبنای معرفتی و سرمایه های علمی داخلی و خارجی عنوان کرد.
وی افزود: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای حمایت از طرح های پژوهشی که به صورت گروهی اجرا شوند، میان رشته ای و یا فرارشته ای باشند، با همکاری مراکز علمی داخل و خارج از کشور تعریف و اجرا شوند و در راستای گسترش مرزهای دانش، اثرگذاری بر جامعه، حل مشکلات کشور و استفاده از مزیت های کشور در جهت تولید ثروت و دانش افزایی باشند حمایت خواهد کرد.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران گفت: این صندوق از طرح های پسا دکتری در دو شکل ملی و بین‌المللی حمایت می کند.
وی حمایت از برگزاری رویدادهای علمی، دیپلماسی علمی، ثبت بین المللی اختراعات، مرکز توسعه نوآوری، پژوهانه، سینرژی گرنت، رساله های دانشجویان دکتری از دیگر فعالیت های صندوق عنوان کرد.
3007/1772 *خبرنگار: ربابه صانعی **انتشار دهنده: مجید ملازادهانتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید